بهترین جراح بینی ترمیمی در جردن تهران ❤️

بهترین جراح بینی ترمیمی در جردن تهران ❤️ 765 455 admin

افراد مناسب برای جراحی زیبایی بینی

امروزه اکثر افراد به منظور ایجاد تناسب بینی با سایر اجزای صورت تمایل به انجام جراحی زیبایی بینی دارند که البته درصد اندکی از این متقاضیان شامل افرادی می شود که به دلیل آسیب دیدگی و یا نقص در ساختاری با مشکلات تنفسی مواجه هستند و این جراحی زیبایی را با هدف درمانی انتخاب می کنند. اما در حالت کلی افراد باید ضمن این که دید واقع بینانه ای به این عمل داشته باشند از سطح سلامت مناسبی نیز برخوردار باشند لذا با توجه به توصیه های بهترین جراح بینی در جردن یک فرد مناسب برای این عمل زیبایی باید دارای شرایط ذیل باشد:

  • بینی بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک به گونه ای که با اجزای صورت هماهنگی لازم را نداشته باشد.
  • افرادی که بینی پهنی دارند که البته جراحی بینی گوشتی در صورتی که توسط بهترین جراح بینی در جردن انجام شود ریسک بازگشت پذیری آن بسیار کمتر خواهد بود.
  • افرادی که روی پل بینی قوز دارند.
  • افتادگی سر بینی که در برخی افراد رو به جلو بوده و یا بیش از حد بزرگ به نظر می رسد.
  • سوراخ بینی بیش از حد بزرگ باشد.
  • افرادی که مشکل انحراف بینی دارند.
  • عدم تقارن ظاهری، که معمولا بر اثر سانحه و یا آسیب دیدگی به وجود می آید.